Opłaty, taksa

Stawki obowiązujące od dnia 27 .10.2007r.  według  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm. /